name2
klienci1

Do 2010 roku w badaniach 4business&people wzięło udział 6 739 osób.

Marek Goliszewski
Business Center Club
prezes

Firma jest członkiem Business Center Club, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

cs1
Romuald Wichrowski
Carservis S.A.
Prokurent

Carservis S.A. współpracuje z firmą 4business&people od 2007 roku. W tym czasie zostało zrealizowanych wiele projektów m.in. audyt personalny, audyt sprzedaży, badanie Overview 360, cykl szkoleń menedżerskich dla naszej kadry kierowniczej. Powyższe działania zostały zaprojektowane i przeprowadzone z należytą starannością. Dlatego polecamy firmę 4business&people jako rzetelnego partnera w obszarze projektów rozwojowych.

Badanie Kompetencji Overview 360

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Przywództwie

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Przegląd Sprzadaży i Obsługi Klienta

 

cas1
Mirosława Mastalerz
Casinos Poland
Z-ca Dyrektora Kasyn

W roku 2009 i 2010 Casinos Poland korzystało z usług szkoleniowych i doradczych 4business&people. Były to projekty rozwoju kompetencji menedżerskich związane z wdrożeniem systemu ocen. Powyższe usługi zostały wykonane z należytą starannością. Dlatego polecamy firmę 4business&people jako rzetelnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych i doradczych.

Architektura Postaw i Umiejętności w Rozmowach Okresowych

Architektura Postaw i Umiejętności w Sprzadaży i Obsłudze Klienta

dhl1
Magdalena Rossakowska – Chabińska
DHL Express
Dyrektor Personalny, Członek Zarządu

W 2008 roku firma 4business&people zaprojektowała zgodnie z naszymi potrzebami i przeprowadziła warsztaty dla Zarządu i kadry menedżerskiej DHL Express (Poland) oraz badanie metodą 360 w ramach projektu mającym na celu kształtowanie kultury organizacyjnej. Powyższe dziłąnia zostały wykonane z należytą starannością. Obecnie korzystamy z wielu badań i innych usług doradczych 4business&people.

„Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę przy projekcie mającym na celu kształtowanie kultury organizacyjnej DHL Express (Poland). Jest mi niezmiernie miło poinformować Panią, że nasza firma została laureatem konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Bursztynowa statuetka, jaką otrzymaliśmy za kształtowanie kultury organizacyjnej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i powodem do radości. Docenienie naszych starań przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – organizatora konkursu – na pewno nie odbyłoby się bez Pani pomocy i zaangażowania w ten projekt, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.”

Badanie Kompetencji Overview 360

Assessment Center i Development Center

Przegląd Standardów Sprzedaży i Obsługi Klienta

Badanie Stylu i Efektywności Przywództwa ILM72

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Architektura Postaw i Umiejętności w Budowaniu Kultury Organizacyjnej

 

first data5
Leszek Izydorczyk
First Data Global Services Ltd .
Dyrektor ds. Pracowniczych

W 2009 roku podjęliśmy współpracę z firmą 4business&people. Realizowane projekty dotyczyły rozwoju menedżerskiego metodą 360 stopni oraz warsztatową w obszarze rekrutacji i zarządzania pokoleniem Y. Działania zostały wykonane z należytą starannością i potwierdzone wysoką oceną uczestników. Dlatego polecamy firmę 4business&people jako rzetelnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowo- doradczych.

Badanie Kompetencji Overview 360

Szkolenia

Zarządzanie wiekiem

 

orl1
Jakub Kolbicz
PKN Orlen
Kierownik Biura Informatyki

W październiku i listopadzie 2009 roku 4business&people przygotowała i przeprowadziła audyt i szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników Biura Informatyki w zakresie komunikacji, planowania i współpracy. Potwierdzamy, iż działania te zostały przygotowane i wybrane z należytą starannością i wysoko ocenione przez uczestników.

Szkolenia

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

 

Ian Firla
OSTC Poland
Prezes Zarządu

W roku 2009 OSTC Poland korzystało z usług szkoleniowych i doradczych 4business&people. Były to projekty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i rekrutacji traderskich. Powyższe usługi zostały wykonane z należytą starannością. Dlatego polecamy firmę 4business&people jako wiarygodnego i profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowo-doradczych.

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Rekrutacji i Selekcji

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Przywództwie

 

pap
Andrzej Hawryluk
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dyrektor Biura Szkoleń i Rozwoju Personelu

Dot.: Projektu rekrutacja kontrolerów ruchu lotniczego z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych i wywiadów kompetencyjnych

Informujemy, że w 2008 roku Pracownicy Zespołu Rekrutacji i Selekcji korzystali z narzędzi 4business&people – testów siły i odporności psychicznej  MTQ48. W ramach projektu odbyły się szkolenia i konsultacje dla ww. Pracowników podwyższające ich kompetencje w obszarze rekrutacji z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych. Powyższe działania zostały wykonane z najwyższą starannością i dbałością o specyfikę naszej firmy.

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Rekrutacji i Selekcji

 

bnp2
Marta Oracz
BNP Paribas Fortis
Dyrektor Personalny

Dot.: Projekt rozwojowy dla kadry menedżerskiej Fortis Bank metodą 360

W grudniu 2008 roku 4business&people przeprowadziło w naszej organizacji projekt rozwoju postaw menedżerskich metodą oceny Overview 360 stopni, który w pełni spełnił nasze oczekiwania. Podczas pracy konsultacyjnej firma 4business&people udowodniła swój profesjonalizm. Na bardzo wysoką ocenę zasługuje zarówno narzędzie jak i praca konsultantów. Złożony metodologicznie projekt został wykonany bez zarzutu.

Nasze dotychczasowe doświadczenia badań metodą 360 stopni w Polsce i za granicą świadczą, że ze względu na jakość dostarczonych raportów i wniosków, serwisu oraz dbałość o dalszy rozwój zespołu uważamy, że 4business&people tworzy benchmark w tym obszarze.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę 4business&people jako profesjonalnego partnera przy rozwoju kadry metodą 360.

Badanie Kompetencji Overview 360

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Obsłudze Klienta

sokow7
Sylwia Miszczuk
Sokołów S.A
Kierownik Biura Spraw Personalnych

„W sierpniu 2008r. firma 4business&people Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Sokołów S.A. projekt oceny kompetencji.

Bardzo sprawne przygotowanie projektu, silne dopasowanie do realiów branży i organizacji oraz specyfiki, jak również zastosowanie zaawansowanych narzędzi psychometrycznych m.in. MTQ48 oraz ILM72 pozwoliły nam uzyskać pewną i potwierdzoną bardzo rzetelnymi raportami bazę do podejmowania decyzji świadomych personalnych. Przedstawione przez 4business&people scenariusze restrukturyzacji pozwoliły na spojrzenie z szerszej perspektywy, sprawną restrukturyzację oraz zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych.

Uważamy, że projekt został wykonany terminowo z zachowaniem należytej staranności na wszelkich etapach realizacji. Zyskał również uznanie wśród uczestników oraz Zarządu Spółki.

Serdecznie polecam 4business&people jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w działaniach restrukturyzacyjnych.”

Badanie Stylu i Efektywności Przywództwa ILM72

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Assessment Center i Development Center

 

lotto1
Monika Bogucka
Totalizator Sportowy Sp. z o. o.
Dyrektor Oddziału Organizacyjno-Personalnego

„Z ogromną przyjemnością rekomendujemy firmę 4business&people, jako profesjonalnego doradcę w zarządzaniu.

4business&peole przeprowadziła projekt opracowania profilu kompetencji oraz projekt Assessment Center.

Działania konsultantów 4business&people cechuje wysoka kompetencja, doświadczenie i profesjonalizm. Indywidualne podejście do potrzeb klienta i bardzo sprawne dopasowanie się do nich to istotna zaleta firmy 4business&people.”

Assessment Center i Development Center

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Rekrutacji i Selekcji

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

axa2
Katarzyna Gujska
AXA Polska S.A.
Kierownik Wydziału Rekrutacji i Szkoleń


„W czerwcu 2008 roku firma 4business&people Sp. z o.o. przeprowadziła dla współpracowników AXA Polska S.A. projekt badawczo-rozwojowy. Projekt obejmował warsztaty rozwojowe wykorzystujące m.in. metodę Development Center, sesje coachingowo-feedbackowe. Działania rozwojowe zostały potwierdzone raportami indywidualnymi i grupowymi.

Zaplanowane przez nas i 4business&people działania wykraczały poza standardowe oferty dostępne na rynku pod względem zastosowanych rozwiązań pracy z uczestnikami oraz budowy atmosfery, która sprzyja edukacji i otwartości. Dzięki temu program został wysoko oceniony przez uczestników programu i jednocześnie stanowił dla nas cenne źródło wiedzy dotyczące planowania rozwoju kadry menedżerskiej. Projekt został wykonany z należytą starannością.

Elastyczne podejście 4business&people oraz zastosowanie nowoczesnych testów psychometrycznych pozwoliły nam uzyskać rzetelne informacje dotyczące potrzeb rozwojowych jak również autentyczne zaangażowanie uczestników we własny rozwój.

Szczególnie rekomendujemy 4business&people do realizacji tego typu programów firmom, które cenią silne dopasowanie do swoich potrzeb.”

Assessment Center i Development Center

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Badanie Stylu i Efektywności Przywództwa ILM72

elvia2
Izabela Jarosz
Elvia Assistance Sp. z o.o.
Kierownik Działu Personalnego

Podsumowując dotychczasową kilkumiesięczną współpracę z firmą 4 Business & People, chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim za kreatywność i merytoryczny profesjonalizm w realizacji naszych wspólnych projektów.
Ocena Satysfakcji Pracowników, przeprowadzona w naszej organizacji przez firmą 4B&P, pozwoliła nam zobaczyć szerokie spektrum zarówno postaw przejawianych przez pracowników, jak i czynników wpływających na ich zaangażowanie w pracę. Uzyskany tą drogą zasób wiedzy stanowi także podstawę kolejnych działań w zakresie tworzenia spójnego i całościowego systemu motywacyjnego w naszej firmie.

Konsultanci 4B&P wykazali się biegłością w analizowaniu naszych specyficznych potrzeb, dogłębnej interpretacji uzyskanych wyników, ale także w organizacji i logistyce całego, trwającego kilka tygodni, przedsięwzięcia. Dzięki temu kompleksowemu podejściu oraz otwartości na poszukiwanie nowych, ale dopasowanych do indywidualnych potrzeb, rozwiązań bez wahania mogę stwierdzić, że firma 4B&P jest doskonałym partnerem wszędzie tam gdzie ma się dokonać rzeczywista zmiana"


Badanie Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników

 

fundusz micro2
Teresa Szymańska-Kacymirow
Fundusz Mikro Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Personalnych i Szkoleń

„Serdecznie dziękujemy firmie 4business&people za przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z umiejętności sprzedażowych dla naszych pracowników. Szkolenia poprzedzone zostały audytem pracy naszych pracowników, dzięki czemu były bardzo dobrze dopasowane do naszej firmy, specyfiki usług i klientów.
Wiedza, doświadczenie i umiejętności konsultantów 4business&people zostały docenione, zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i samych uczestników szkoleń, bardzo zadowolonych z udziału w nich.
Zaproponowany nam przez firmę 4business&people proces sprzedaży wprowadził nową jakość do naszych spotkań z klientami, zwiększając tym samym efektywność naszych sprzedawców.
Z przyjemnością rekomendujemy 4business&people i jej usługi wszystkim firmom, zainteresowanym wprowadzeniem rzeczywistych, pozytywnych zmian w funkcjonowaniu swoich pracowników.”

Przegląd Sprzadaży i Obsługi Klienta

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

pzu ycie SA2
Barbara Michałowska
Centrum Informatyki Grupy PZU
Naczelnik Call Center

„Rzeczywiście, dzięki jej szkoleniom, nasze infolinie spełniają oczekiwania klientów. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez naszych konsultantów zostały bardzo wysoko ocenione w rankingu…"

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

Przegląd Sprzadaży i Obsługi Klienta

vin3
Dalida Gepfert
Vattenfall IT
Dyrektor Ekonomiczny

„ …Jako klient mam gwarancję, że wszystko będzie przemyślane i dopięte na ostatni guzik.”

Ocena Kompetencji Overview 360

Architektura Postaw i Umiejętności w Rozmowach Okresowych

Szkolenia

 

vin5
Monika Starecka
Vattenfall Heat Poland
Dyrektor Departamentu Rachunkowości Finansowej

„…Przyczyna, dla której współpraca z firmą 4business&people trwa nadal to duża wiedza merytoryczna połączona z daleko posuniętą umiejętnością dopasowania się do specyfiki klienta. Opracowane przez 4busieness&people programy szkoleniowe są intensywne i bardzo praktyczne. Porcja teorii jest ograniczona do niezbędnego minimum natomiast duża ilość praktycznych zadań powodują, że uczestnicy opuszczają warsztaty z umiejętnościami już przećwiczonymi i sprawdzonymi.
Na pewno we współpracy z 4business&people ujęło mnie zaangażowanie w rozwiązywanie problemów mojego Departamentu, które nie kończy się wraz z opuszczeniem sali szkoleniowej. W sytuacjach trudnych mogę liczyć na radę i wsparcie. Mam poczucie, że ludziom z 4business&people zależy tak samo na moim sukcesie, jak i mnie. Sądzę jednak, że to wszystko, co robi 4busieness&people nie byłoby tak skuteczne, gdybym nie widziała radości tworzenia rozwiązań i umiejętnoścai znajdowania optymistycznych stron każdej sytuacji.
Każdemu, komu zależy rozwoju kadry menedżerskiej, zmianie postaw czy po prostu na nie udawanej integracji zespołu gorąco polecam współpracę z firmą 4business&people.”

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Budowaniu Kultury Organizacyjnej

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Szkolenia

Executive Coaching i Coaching Menedżerski

pzu ycie SA
Arkadiusz Peński
PZU Życie SA
Biuro Sprzedaży Agencyjnej

„Chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie 4busieness&people za zaangażowanie się w przygotowanie i realizacje kampanii telemarketingowych PZU Życie, jak również ogromny wkład w wypracowaniu w naszej Spółce skutecznego modelu prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego; Państwa wiedza, doświadczenie i profesjonalizm były w tym dla nas niezmiernie pomocne.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal współpracować i wspólnie przygotowywać planowane na kolejne lata kampanie marketingowe.”

Szkolenia

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

Przegląd Sprzadaży i Obsługi Klienta

vin7
Ewa Straczyńska
Vattenfall Poland
Dyrektor ds. Zakupów

Z przyjemnością rekomenduję firmę 4 business & people jako profesjonalnego partnera realizującego usługi szkoleniowe.

Firma 4business&people od 2008 roku do chwili obecnej  jest stałym  dostawcą  usług szkoleniowych w zakresie zarządzania personelem oraz podwyższania kompetencji  liderskich menedżerów  oraz zawodowych pracowników firmy.  

Kilkuletnia współpraca w ramach działań badawczo - rozwojowych opiewa na łączną kwotę 273 852,00 złotych.

Rozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszego biznesu, bardzo dobra znajomość metodologii prowadzenia szkoleń i otwartość na nasze potrzeby były dla nas gwarancją realizacji założonych celów rozwojowych i biznesowych. Trenerzy firmy 4buiness&people  doskonale rozumieli potrzeby naszych pracowników, z których znaczną część stanowili pracownicy 45+ .  Usługi firmy 4business&people wykonane zostały z należytą starannością.

Z całą odpowiedzialnością polecam firmę 4business&people jako rzetelnego, profesjonalnego i kreatywnego partnera do rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

Badanie Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Executive Coaching i Coaching Menedżerski

Szkolenia

sam4
Katarzyna Turska
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Specjalista ds. Szkoleń

Firma 4business&people Sp. z o.o. w 2007 roku rozpoczęła projekt szkoleniowy dla menedżerów firmy Samsung Electronics Ltd. z realizacją przypadającą na lata 2008, 2009, 2011. Projekt szkoleniowy obejmuje przygotowanie metodologii badawczej, zbadanie potrzeb szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach Akademii Menedżera i opiewa na łączną kwotę 415 026.00 złotych. 

Moduły szkolenia skupiały się wokół zagadnień związanych z doskonaleniem kompetencji przywódczych, skutecznym zarządzaniem pracownikami i umiejętnościami osobistymi naszych menedżerów.

Wiedza i doświadczenie trenerów firmy 4business&people zostały docenione przez wszystkich uczestników szkoleń, co pozwala nam stale rozwijać współpracę. Każdorazowo szkolenia przeprowadzone zostały z należytą starannością.

Rekomendujemy firmę 4business&people jako rzetelnego usługodawcę gotowego w profesjonalny sposób przygotować i przeprowadzić duże projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej.

Assessment Center i Development Center

Badanie Kompetencji Overview 360

Architektura Postaw i Umiejętnosci w Przywództwie

Architektura Postaw i Umiejętnosci Sprzedaży i Obsłudze Klienta

Executive Coaching i Coaching Menedżerski

teva1
Agata Jach
Teva Pharmaceuticals Polska
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Z wielką przyjemnością rekomenduję firmę 4business&people jako profesjonalnego partnera w projekcie oceny i rozwoju pracowników.

Firma 4business&people zrealizowała dla Teva Pharmaceuticals Polska projekty Assessment Center i Outplacement, wyróżniając się:

- bardzo szybkim i elastycznym reagowaniem na nasze potrzeby,

- pełnym dostosowaniem zadań assessmentowych do wyzwań biznesowych naszej firmy,

-profesjonalną pracą konsultantów, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością biznesu, profesjonalizmem oraz świetnym kontaktem z uczestnikami projektu.

 

Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z 4business&people każdej firmie, która ceni profesjonalizm, rzetelność, elastyczność działań i dobrą atmosferę pracy.

Assessment Center i Development Center

Badanie Efektywności Własnej w Działaniu MTQ48

Badanie Stylu i Efektywności Przywództwa ILM72

bgz1
Renata Pietrasińska
Bank BGŻ
Kierownik Zespołu Szkolenia

Niniejszym potwierdzam, że firma 4business&people prowadzi od września 2010 cykl dwudniowych szkoleń z zakresu "Zarządzanie relacjami z klientem" dla kadry menedżerskiej Banku BGŻ w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS.

Celem szkoleń, w których wzięło już udział ponad 208 osób (w sumie do przeszkolenia 400 osób) jest rozwinięcie umiejętności niezbędnych do budowania efektywnych kontaktów z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Uczestnicy uczą się rozwijać indywidualne style budowania użytecznych relacji, pozyskiwać innych do własnych inicjatyw, zarządzać zadaniami, których wpływ wykracza poza obszar odpowiedzialności.

Program szkolenia został odpowiednio dopasowany przez trenerów do naszych oczekiwań. podczas przygotowywania oraz prowadzenia szkoleń organizatorzy oraz trenerzy elastycznie reagują na zgłaszane potrzeby.

Trenerzy 4business&people wykazują się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, zaangażowaniem, oraz bardzo wysokimi umiejętnosciami interpersonalnymi. Szybko nawiązują kontakt z grupą, a odpowiednio dopasowane podejście trenerskie do ludzi i ich problemów pozwala na zaktywizowanie uczestników.

Szkolenia są bardzo dobrze oceniane przez uczestników.

Współpraca z 4business&people w zakresie tego projektu szkoleniowego przebiegała dotychczas sprawnie i skutecznie.